EEN KLIC MELDING DOEN OM GRAAFSCHADE TE VOORKOMEN

Graafschade is al enkele jaren een veel besproken onderwerp door heel gravend Nederland omdat deze schades veel kosten en overlast met zich mee brengen. Daarom zijn er regels ingesteld en moet u altijd een KLIC melding doen. Wij leggen u graag uit hoe dit werkt.

Wat wordt er van u verwacht wanneer u wilt gaan graven?
U moet een KLIC melding doen bij het Kadaster alvorens u machinale graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, de diepte is hierbij niet van belang. Deze graafmelding moet u minstens 3 dagen voordat u gaat graven gedaan hebben en u moet binnen 20 werkdagen beginnen met de graafwerkzaamheden. Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één KLIC melding voldoende. Gaat u in een groter gebied graven? Vraag dan meerdere KLIC meldingen aan.

Ze maken bij het Kadaster een verschil tussen een oriëntatieverzoek en een graafmelding.
Een oriëntatieverzoek kan u gebruiken om een project voor te bereiden, dit verzoek mag niet gebruikt worden wanneer u daadwerkelijk gaat graven hiervoor heeft u een Graafmelding nodig. De kosten voor zowel het oriëntatieverzoek als voor de graafmelding bedragen ieder €19,00. LET WEL OP! De huisaansluitingen worden niet in de KLIC melding weergegeven, deze moet u rechtstreeks bij de verantwoordelijke netbeheerder opvragen.

Na deze melding ontvangt u van het kadaster een KLIC melding, KLIC staat voor Kabels- en Leidingen Informatie centrum.

Een calamiteitenmelding doen bij het kadaster
Wanneer er door een dreiging van persoonlijk letsel of grote schade niet gewacht kan worden met graafwerkzaamheden? Doe dan een calamiteitenmelding bij het Kadaster of bel hen via telefoonnummer 0800 0080. Deze melding kunt u 24/7 doen, u ontvangt na deze melding vrijwel direct gebiedsinformatie van de locatie waar u wilt gaan graven zodat er snel actie ondernomen kan worden.

Deze calamiteitenmelding mag echter wel alleen gedaan worden wanneer er sprake is van een calamiteit. Agentschap Telecom beoordeeld achteraf of een calamiteitenmelding terecht was. U moet na het doen van deze melding dan ook niet vergeten hem af te melden via de website van Agentschap Telecom. Is de calamiteit in de buurt van een “buisleiding gevaarlijke inhoud”? Het is wettelijk verplicht in deze situatie contact op te nemen met de desbetreffende netbeheerder, Agentschap Telecom ziet er op toe dat dit volgens de wetgeving gedaan wordt!

AFWIJKENDE SITUATIE

Wat moet u doen wanneer u een verkeerde ligging van een kabel of leiding signaleert? Er kunnen zich twee situaties voordoen, in beide situaties spreken we dan over een afwijkende situatie:

“Afwijkende ligging”

U kunt een situatie aantreffen waarbij de kabel of leiding niet op de aangegeven plek ligt. De afstand in horizontale richting van het net verschilt in werkelijkheid meer dan 1 meter van de gegevens weergegeven op de verstrekte tekening? U bent verplicht om hiervan melding te doen bij het Kadaster. Het Kadaster zal dan de desbetreffende netbeheerder informeren. Deze melding doet u middels een formulier welke u kunt downloaden op de website van het Kadaster.

“Onbekend net”

Het kan voorkomen dat een kabel of leiding niet op de KLIC melding vermeld wordt. U bent verplicht om hiervan melding te doen bij het Kadaster. Het Kadaster zal dan de desbetreffende netbeheerder contacteren. Deze melding doet u middels een formulier welke u kunt downloaden op de website van het Kadaster.

GRAAFSCHADEPREVENTIE IN DE KLIC APP

In dit introductie filmpje krijgt u in drie minuten tijd een indruk van de mogelijkheden van de Geolantis KLIC Viewer app. Waaronder de graafschade preventie tools, het weergeven van de KLIC melding op de graaflocatie, de online database en intelligente zoekfuncties worden in dit filmpje nader toegelicht zodat u een helder beeld krijgt van alle functionaliteiten en het gebruikersgemak.

App Store logo KLIC viewer

App Store logo KLIC viewer

KLIC VIEWER APP

Moet u een KLIC melding doen? De KLIC viewer app zorgt ervoor dat u de KLIC melding digitaal op locatie van de graafwerkzaamheden beschikbaar heeft, u voldoet hierdoor aan de WION wetgeving die dit verplicht. Geen kostbare tijd meer verspillen met het maken van plots van de KLIC tekeningen, geen onnodig papierverbruik, en ook bespaard u op de aanschaf van een dure plotter. Gemiddeld genomen kost het zo’n €6,04 om een KLIC melding te printen, inclusief alle documentatie van de netbeheerders.

Interne GPS van uw mobiele apparaat

Één van de functionaliteiten die een belangrijke bijdrage levert bij het reduceren van graafschades is de mogelijkheid om in de app gebruik te maken van de GPS locatie voorziening van uw mobiele apparaat! Door gebruik te maken van onze Geolantis.360 COLLECTOR  app kan de koppeling met externe RTK apparatuur gemaakt worden dan kunt u de locatie van kabels en leidingen tot de centimeter nauwkeurig inmeten.

Graafschade preventie tools

In de Geolantis KLIC viewer app zit een foto functie waarmee u de situatie overzichtelijk vast kan leggen en direct doorsturen naar uw collega’s op kantoor. De mogelijkheid om een foto van de situatie aan een object te koppelen heeft u nodig om de “afwijkende ligging” of melding van het“ onbekend net” te melden en is daarom onmisbaar. De Eis Voorzorgsmaatregel wordt direct weergegeven zodra u aan uw project wilt beginnen zodat u hier de juiste maatregelen voor kunt treffen. Wilt u doormiddel van afgedwongen formulieren informatie in XML-formaat ontvangen? Informeer dan naar de Geolantis.360 COLLECTOR app voor de mogelijkheden.